Mesyuarat jawatankuasa kerja mengenai Akta Kerja 1955

Jawatankuasa kerja mengenai Akta Kerja 1955 bermesyuarat hari ini untuk membincangkan perkara-perkara yang dibangkitkan oleh aktivis kesatuan sekerja dan pertubuhan bukan kerajaan.